Перейти до вмісту

Публічна оферта

1.      Загальні умови

1.1. Фізична особа-підприємець Соломянова-Кирильчук Катерина Олегівна (далі – «Психолог»), що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, пропонує будь-якій фізичній особі чи фізичній особі підприємцеві, що сплачує єдиний податок, чи юридичній особі, що сплачує єдиний податок, укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі «Послуги») на умовах, що викладені у цій оферті (далі – «Оферта»).

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України акцепт даної Оферти є рівносильним укладенню двостороннього письмового договору на умовах, викладених в Оферті, що розташована в публічному доступі за адресою https://kirilchuk.com/publichna-oferta/. У випадку прийняття викладених умов фізична або юридична особа акцептує Оферту і стає клієнтом (далі «Клієнт»). Акцептом вважається оплата послуг Психолога. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту зарахування коштів на рахунок Психолога. Договір має силу Акту про надання послуг, отже прийняття Послуги не потребує підписання будь-якого акту.

1.3. У зв’язку із вищенаведеною інформацією уважно ознайомтеся із умовами викладеними в Оферті, і якщо ви не згодні з бідь-яким пунктом – не акцептуйте договір або зверніться до Психолога для обговорення персональних умов.

2.      Предмет договору

2.1. Психолог бере на себе зобов’язання надати Клієнту на платній основі, відповідно до умов цієї Оферти інформаційно-консультаційні послуги в сфері психології у вигляді заходів як то індивідуальні і парні консультації, групові тренінги, майстер-класи, семінари, інтервізії, супервізії, вебінари, що можуть проводитись очно або з використанням телефонії чи мережі інтернет, а також записи заходів; а Клієнт зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг за умовами, викладеними і цій Оферті.

2.2. Під Послугою, яку оплачує Клієнт, мається на увазі відведений Психологом  час. Психолог несе відповідальність за якість Послуги і не несе відповідальності за результати застосування Клієнтом інформації, отриманої в рамках надання Послуги. Відповідальність за використання цієї інформації, а також за будь-які результати, що будуть отримані в наслідок цього використання цілком і повністю лежить на Клієнтові. Клієнт сплачує не за результат, а за інформацію і час відведений Психологом.

2.3. Послуга вважається належної якості, наданою в повному обсязі, якщо протягом трьох календарних днів з дня оплати Клієнт письмово не заявив про інше. Претензії можна надсилати на електрону адресу solomianova.kyrylchuk@gmail.com.

3.      Вартість послуг і порядок оплати

3.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг складає:

3.1.1. Індивідуальна консультація: тривалість 50 хвилин; вартість 1200 (одна тисяча двісті) грн. за умови сплати з картки або рахунку, відкритого в українському банку, або гривнєвий еквівалент 30 (тридцяти) євро, за умови сплати з картки, що випущена в банку іншої країни (окрім Російської Федерації і Республіки Білорусь).

3.1.2. Парна консультація: тривалість 90 хвилин; вартість 2000 (дві тисячі) грн. за умови сплати з картки або рахунку, відкритого в українському банку, або гривнєвий еквівалент 50 (п’ятидесяти) євро, за умови сплати з картки, що випущена в банку іншої країни (окрім Російської Федерації і Республіки Білорусь).

3.1.3. Групова робота (тренінг, лекція, майстер-клас тощо): вартість: тривалість 120 хвилин; вартість 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн. за умови сплати з картки або рахунку, відкритого в українському банку, або гривнєвий еквівалент 120 (ста двадцяти) євро, за умови сплати з картки, що випущена в банку іншої країни (окрім Російської Федерації і Республіки Білорусь).

Детальній зміст і умови Послуг зазначаються у відповідних розділах сайту https://kirilchuk.com/. Вартість послуг, не зазначена окремо в Договорі, вказується у відповідних розділах сайту https://kirilchuk.com/ Будь-які зміни вартості послуг публікуються на сайті не пізніше ніж за добу до набрання ними сили.

3.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати. Оплата Послуг має бути здійснена протягом 24 годин після узгодження дати і часу надання Послуги. Платежі за цим Договором здійснюється безпосередньо на розрахунковий рахунок Психолога з картки фізичної особи; фізичною особою через касу банку; з розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця, що є платником єдиного податку, або юридичної-особи, що є платником єдиного податку; або за допомогою форми еквайрінгової системи, що розташована на сайті https://kirilchuk.com/. Вартість Послуги не включає банківську комісію, що стягується фінансовою установою з Клієнта, отже Клієнт бере на себе ці витрати.

4.      Порядок отримання послуг

4.1. Клієнт бронює бажану дату і час надання Послуги на сторінці https://kirilchuk.com/uk/forma-zapysu/. Після чого в 24-х годинний термін сплачує Послуги, чим акцептує Оферту. Якщо Послуга не була сплачена в зазначений термін, заброньований час знову стає доступним для бронювання іншими клієнтами.

4.1.1. Клієнт має провести оплату послуг не пізніше ніж за 24 години до часу початку надання Послуги.

4.2. Послуга надається в точно визначену дату і час. Тривалість надання Послуги вказана в пункті 3.1. даної Оферти. Послуга надається очно, засобами інтернет-зв’язку або телефонії. Місце для очного надання послуги визначається Психологом і Клієнтом в процесі узгодження дати і часу надання Послуги до акцепту Оферти і фіксується у вигляді повідомлення на електронну пошту Клієнта або у мессенджер. Якщо очне надання Послуги з групової роботи передбачає наявність обладнаного приміщення, організація і усі витрати щодо приміщення лягають на Клієнта.

4.3. У випадку запізнення Клієнта – тривалість Послуги не збільшується, в випадку запізнення Психолога – тривалість Послуги збільшується на відповідний час або пропорційно зменшується вартість Послуги.

4.4. В разі надання Послуги засобами інтернет-зв’язку, якщо з’єднання буде неякісним, Клієнт телефонує Психологу, і в час, що залишився, Послуга надається телефоном. Послуги телефонного-зв’язку сплачує Клієнт.

4.5. Клієнт може скасувати або перенести надання Послуги.

4.5.1. Для того, щоб відмінити надання Послуги Клієнт має попередити Психолога не пізніше ніж за 24 години до обумовленого попередньо часу надання Послуги телефоном, або месенджером Телеграм, Вайбер або іншим способом, що забезпечує своєчасну доставку повідомлення. В цьому випадку 100% передплати повертається Клієнтові за його запитом. Якщо Клієнт повідомляє про скасування менше ніж за 24 години до обумовленого попередньо часу надання Послуги, Послуга вважається наданою в повному обсязі, належної якості і оплаченою.

4.5.2. Для того, щоб перенести надання Послуги Клієнт має попередити Психолога телефоном, або месенджером Телеграм, Вайбер або іншим способом, що забезпечує своєчасну доставку повідомлення, не пізніше ніж настання обумовленого попередньо часу надання Послуги. В цьому випадку 100% передплати переноситься в рахунок сплати Послуги в майбутньому. Якщо запит на перенесення надання Послуги надійшов від Клієнта після настання обумовленого попередньо часу надання Послуги, Послуга вважається наданою в повному обсязі, належної якості і оплаченою.

4.5.3. Якщо Клієнт знаходиться на території України і перенесення надання Послуги пов’язане або їх наслідками – перенести надання Послуги можна в будь-який час, навіть після настання обумовленого попередньо часу надання Послуги, в цьому випадку 100% передоплати переноситься в рахунок надання послуги в майбутньому.

4.6. На період дії військового стану в Україні Психолог може скасувати або перенести надання послуги в будь-який час, навіть після настання обумовленого попередньо часу надання Послуги, в цьому випадку 100% передоплати переноситься в рахунок надання послуги в майбутньому

5.      Права та обов’язки сторін

5.1.Психолог зобов’язаний

5.1.1. Надавати інформаційно-консультаційні послуги належної якості, в строк і у відповідності до законодавства України, даної Оферти та умов, зазначених у розділах сайту https://kirilchuk.com/, присвячених Послугам.

5.1.2. Не розголошувати інформацію, отриману від Клієнта в процесі надання Послуг, завдяки якій особистість Клієнта може бути ідентифікована, за виключенням випадків, що передбачені чинним законодавством України та даною Офертою.

5.2.Психолог має право

5.2.1. На недоторканість і повагу до приватного життя.

5.2.2. З дозволу Клієнта записувати, документувати процес надання Послуги (індивідуальні і парні консультації) з метою використання цих матеріалів без вказівки даних Клієнта для покращення якості Послуг через застосування супервізійної роботи, а також для розбору можливих конфліктних ситуацій.

5.2.3. Проводити фото і відео зйомку групової роботи, використовувати отримані матеріали для демонстрації процесу роботи, покращення якості послуг, навчання, інтервізій, супервізій тощо без отримання додаткової згоди з боку Клієнта.

5.2.4. Має право припинити подальше надання Послуг без повернення грошових коштів при неадекватній, аморальній і / або антисоціальний поведінці Клієнта, а також при з’ясуванні, що Клієнт є пацієнтом психіатра, є недієздатним, молодшим за 18 років (якщо раніше було повідомлено про повнолітність) чи порушує будь-який пункт Оферти.

5.2.5. Вносити зміни в Оферту без попередження в однобічному порядку. Клієнт має самостійно відстежувати публікацію змін на сайті.

5.3.Клієнт зобов’язаний

5.3.1. Надавати повну і правдиву інформацію про себе, про стан здоров’я включно.

5.3.2. Повідомити, якщо отримує або отримував консультаціїв у іншого психолога, психотерапевта, психіатра, невролога, невропатолога, кардіолога та інших, перебував чи перебуває в обліку у психоневрологічному диспансері. Повідомити про минулі та наявні психіатричні, неврологічні, кардіологічні діагнози, травми голови..

5.3.3. Дотримуватися положень законодавства щодо авторських прав. Клієнт зобов’язується використовувати інформацію, матеріали, рекомендації, що стали йому доступними в результаті отримання Послуги, лише у власних інтересах і не передавати її третім особам, а також не відтворювати, не копіювати, не повторювати в будь-якому обсязі чи формі зазначену інформацію і матеріали. Клієнт зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати за Послуги.

5.3.4. У випадку роботи Психолога з неповнолітніми особами (віком до 18 років), яку оплачують батьки (законні представники), вони є повноправними учасниками психологічного процесу, і зобов’язані також відвідувати хоча б одну індивідуальну консультацію на місяць. В іншому Психолог має право відмовити у подальшому наданні Послуг. Також в цьому випадку психолог дотримується всіх правил конфіденційності: якщо неповнолітній не бажає, щоб батьки (законні представники) дізнавалися будь-що зі інформації, яку він надає в процесі консультацій, Психолог не розголошує її, за винятком випадків зазначених в законодавстві України, а також у випадках, коли існує загроза життю неповнолітнього.

5.4.Клієнт має право

5.4.1. Отримувати якісні Послуги. Клієнт користується усіма правами споживачів у відповідності до чинного законодавства України.

5.4.2. Припинити отримання Послуг на будь-якому етапі. У разі індивідуальних чи парних консультацій, Клієнт погоджується відвідати одну консультацію після повідомлення Психолога про припинення роботи. Відповідальність за наслідки і наступний психічний стан Клієнта після припинення отримання Послуг повністю лежить на Клієнтові.

6.      Відповідальність сторін

6.1. Клієнт гарантує, що, здійснюючи дії по акцепту Оферти, він має законні права вступати в договірні відносини з Психологом: досяг віку 18 років; не приймає психотропні, наркотичні та інші психоактивні речовини, в т.ч. обмежені або заборонені до обігу на території України; вказав правдиві дані про себе; укладає Оферту добровільно, при цьому повністю ознайомився з її умовами; розуміє предмет публічної оферти і юридичні наслідки, які можуть виникнути в рамках виконання Оферти.

6.2. Клієнт одноособно, а якщо Клієнт не досяг 18 років, то спільно з батьками (законними опікунами), несе відповідальність за завдання фізичної шкоди собі, іншим, Психологу, майну під час надання Послуг та між ними. У випадку навмисного чи ненавмисного ушкодження приміщення кабінету чи майна, Клієнт зобов’язаний відшкодувати вартість ремонту або придбання нового у разі неможливості відновлення.

6.3. Клієнт добровільно надає свою безумовну згоду на обробку персональних даних отриманих від Клієнта в результаті правових відносин за цією Офертою. Психолог несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Клієнта, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Послуги. Психолог не здійснює збір будь-якої фінансової інформації (номер карти Клієнта, інформація про його банківський рахунок тощо) під час і після проведення онлайн-оплати. Детальніше політика конфіденційності викладена за посиланням https://kirilchuk.com/uk/privacy-policy/.

6.4. Психолог і Клієнт зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до українського суду.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.      Реквізити Психолога

ФОП Соломянова-Кирильчук Катерина Олегівна

код ЄДРПОУ 3141006467

р/р в форматі IBAN: UA133220010000026006310081785

Платник єдиного податку, третя група.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять